Rahastosijoitusten arvioiminen

Suoritin muutama vuosi sitten osittain silloisiin työtehtäviini liittyen – mutta pitkälti myös omasta kiinnostuksestani kurssin salkunhallinnassa (Portfolio Management). Kyseisen kurssin jäljiltä otin tavakseni tarkistaa n. neljännesvuosittain rahastosijoitusteni suhteellisen pärjäämisen omassa sarjassaan Suomen Sijoitusrahastoyhdistyksen rahastoraporttia käyttäen: Jos rahastolle laskettu Sharpen luku ylittää sivun alalaidassa olevan ryhmän keskimääräisen Sharpen luvun, se lienee kohtuullisesti hoidettu – jos se sen sijaan alittaa sen reilusti, mietin, kun seuraavan kerran korjaan sijoitusteni osake/rahastosijoituspainoa, niin ehkä luovun juuri kyseisestä rahastosijoituksesta. Tietysti muitakin kriteereitä kannattaa käyttää, miettiä kokonaishajautusta eri markkinoille, näkymiä eri markkinoilla jne. – mutta yksi tieto tämäkin!